Tuesday, January 24, 2012

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 KERTAS 1


1249/1
SULIT

NO. KAD PENGENALAN


                                      ANGKA GILIRAN       
UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
  SEK.MEN.KEB.SUNGAI PELEK


SEJARAH
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

KERTAS 1
MASA : 1 JamJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.            Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan
2.            Jawab semua soalan.
3.            Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.
4.            Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

 

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

LIHAT SEBELAH
SULIT1
Sistem pemerintahan merupakan salah satu ciri tamadun .Seseorang pemerintah biasanya akan menggunakan unsur magis  untuk

A
menakutkan golongan bawahan

B
memperoleh kesetiaan  penduduk

C
mewujudkan kemakmuran tamadun

D
mendapatkan pengiktirafan masyarakat

2
 Raja Naramsin dari Kerajaan Akkad mengisytiharkan  dirinya  sebagai Raja Empat  Penjuru Alam kerana baginda                                               

A
membina zigurat

B
mewakil Tuhan di bumi

C
menguasai wilayah yang luas

D
membina sistem pengairan


3
Maharaja Shih Huang Ti merupakan seorang tokoh Tamadun China yang terkenal.
Apakah sumbangan beliau ?                                    


A
Mengasaskan Dinasti Han
Mengamalkan sistem feudal

B

C
Menyatukan seluruh China

D
Mendukung ajaran-ajaran Confucius

4          Tokoh Y merupakan pengasas salah satu agama utama di dunia.

                                                  
Y
           
 • Merupakan anak raja yang memerintah Kapilavastu
 • Berasal daripada suku Sakya
 • Memperkenalkan agama Buddha

                                                      

                                               


         Siapakah tokoh Y?
         A    Asoka
         B    Vaishnavisme        
         C    Siddharta Gautama                                                   


D    Chandragupta Maurya
Mengapakah Kerajaan Maritim seperti Srivijaya perlu menguasai kawasan-kawasan pedalaman ?                                                                                
5A
Membekalkan hasil perdagangan

B
Memerlukan negara penampan

C
Menyebarkan pengaruh agama

D
Meningkatkan imej kerajaan yang kuat

6
Mengapakah kemahiran membuat kapal layar dan perahu menjadi asas penting kepada  kerajaan awal di Asia Tenggara?                                                                                                                    
A
Membentuk kerajaan berasaskan aktiviti kelautan

B
Menggalakkan aspek penerokaan dan penjelajahan

C
Menjadi sumber pekerjaaan utama penduduk pesisir pantai

D
Menjadi tumpuan para pedagang memperbaiki kerosakan kapal


7      X di bawah merupakan kota penting di Tanah Arab.


  X                                                      
           
 • Terletak kira-kira 80 km dari pelabuhan Jeddah.
 • Merupakan ibu kota Hijaz yang terletak dalam pemerntahan kerajaan Arab Saudi.         X ialah….     
          A     Mesir.                                                                     
          B     Masqat.
          C     Makkah.
          D     Madnah.

8

   Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan sistem Kabilah dengan semangat
   Assabiah?
Apakah yang dimaksudkan dengan  semangat assabiah?                       

A
Perasaan kesukuan yang menebal

B
Sifat sayangkan ahli keluarga

C
Semangat bantu-membantu antara ahli.

D
Wujud kerjasama yang erat antara suku.


9

Apakah keistimewaan Nabi Muhammad s.a.w.  yang menyebabkan Siti Khatijah melantik baginda menguruskan perniagaannya?                                                                                                                                     
                                                                                                                      

A
Mempunyai modal

B
Keperibadian yang mulia

C
Hubungan dengan pedagang luar

D
Berwibawa dalam urusan matawang

10
Peperangan dalam Islam diharuskan kerana


A
mengukuhkan kedudukan ekonomi

B
mempunyai tentera yang ramai

C
mempertahankan maruah negara

D
memperluaskan tanah jajahan11

  Antara berikut yang manakah sebab berlaku penghijrahan Nabi Muhamad  
  s.a.w dari Makkah ke Madinah?


I
 Jemputan dari penduduk Madinah

II
 Tawaran jawatan terhadap baginda

III
 Strategi mengembangkan  ekonomi

IV
 Tentangan hebat masyarakat Quraisy
A
I dan II

B
I  dan  IV

C
II  dan  III 

D
III dan  IV

12
Antara berikut yang manakah kesan  kemasukan agama Islam ke Sepanyol ?


I
Penguasaan perdagangan

II
Perkembangan nasionalisme

III
Pengaruh Islam dalam senibina

IV
Penggunaan bahasa Arab
A
I dan II

B
I  dan  IV

C
II  dan  III

D
III dan  IV
13. Mengapakah Asia Tenggara menjadi kawasan tumpuan pedagang sebelum kemunculan Islam ?A
Penduduk yang ramai


B
Pelabuhan bebas cukai


C
Kedudukan yang strategik


D
Kekayaan bahan mentah14

Antara berikut, karya manakah  berkaitan dengan pengislaman raja-raja di Asia Tenggara ?


A
Hikayat Ali Hanafiah

B
Hikayat  Amir Hamzah

C
Hikayat   Raja Langkasuka
15.
D
Hikayat  Merong MahawangsaJawatan-jawatan di bawah telah diwujudkan dalam sistem wazarah pemerntahan Bani Umayah.

Jawatan
Tugas

Wazir
Y
Gabenor
Mengetahui pentadbiran wilayah

Apakah tugas wazir?
A   Mengetuai pentadbran kerajaan pusat.
B   Membentuk pentadbiran Wilayah berkesan.
C   Memilih pemerintah-pemerintah wilayah.            
D  Mengetuai pentadbiran tentera.

16
Apakah kandungan  kitab al-Dur al-Manzun yang dikarang oleh Abu Ishaq?


A
Tasauf

B
Ilmu fekah

C
Sifat-sifat Allah

D
Perundangan Islam

17

Kebanyakan negeri-negeri Melayu menjalankan urus niaga dengan menggunakan mata wang yang diperbuat daripada.

A
Emas

B
Perak

C
Timah

D
Gangsa18

 Aktiviti perdagangan di Melaka dapat dijalankan dengan cekap dan sistematik.
 Kaedah urus niaga perdagangan yang diamalkan ialah


A
sistem sukat

B
sistem kati

C
timbang tara

D
tukar barang19.   Perkara di bawah merupakan bentuk sastera lisan.
                                                            
 • Pantun
 • Gurindam
 • Seloka

        Apakah bentuk kesusteraan tersebut?
         A      Puisi                                                                 
         B      Syair
         C      Cerita jenaka                      
         D      Cerita Dongeng 


20.

Golongan pelukis dan pengukir menjadi terkenal pada Zaman Renaissance apabila mereka mengembangkan bakat secara


A
 bersendirian

B
 berkumpulan

C
 lindungan raja                                  

D
 naungan gereja21

Apakah faktor yang menyebabkan kuasa Sepanyol dan Portugal melakukan penjelajahan ke Timur?
                                                                                                           

A
 Meluaskan pasaran

B
 Memajukan tanah jajahan

C
 Menyebarkan agama kristian

D
 Mendapatkan  bahan mentah


22

Penguasaan pembesar Melayu dalam sektor perlombongan pada abad ke-19 dapat dibuktikan menerusi


A
hak mengutip cukai

B
menetapkan harga jualan

C
kemasukan tenaga  buruh

D
penguasaan teknologi moden

23


Imigran China berketurunan Foochow diperlukan dalam sektor pertanian untuk Penanaman                                                                                                                           
                                                                                                                     

A
 tembakau     

B
 lada hitam

C
 nenas

D
 Kopi
24
Mengapakah British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada tahun 1920?                                                                                                                         
                                                                                                                                                                 

A
Mengawasi pentadbiran

B
Mengawal pembinaan bangunan

C
Menghalang penggunaan dialek

D
Menyekat pengaruh komunis

25
  
26
Senarai di bawah merujuk kepada kuasa imperialis yang datang ke Asia Tenggara pada kurun yang ke-19.

 • Perancis
 • Sepanyol
 • Amerika Syarikat

Apakah tujuan kedatangan kuasa imperialis yang datang ke Asia Tenggara pada kurun ke -19.

I       Meluaskan wilayah jajahan
II      Memodenkan system pentadbiran
III     Mendapatkan bekalan tenaga buruh
IV     Memenuhi keperluan sektor industeri

A      I dan II
B      I dan IV
C      II dan III
D      III dan IV       
                  


Berdasarkan pernyataan di bawah, apakah  keistimewaan  penggunaan  kapal di atas kepada kuasa imperialis ?

Kapal berkuasa wap merancakkan lagi  kegiatan
 imperialisme Barat di AsiaTenggara

                                                                                                              

I
Mempercepatkan perjalanan

II
Membawa muatan yang banyak

III
Memendekkan  jarak pelayaran

IV
Menjimatkan penggunaan minyak
A
I   dan II


B
I  dan IV


C
II  dan III


D
III dan IV27   Jadual di bawah berkatan dengan Thailand.

Tahun
Peristiwa

1914
Thailand berjaya menghalang kemaraan kuasa Barat dan mengekalkan kedaulatanya

        Apakah faktor kejayaan di atas?
        A    Pelaksanaan dasar tutup pintu.
        B    Hubungan dagang dengan British.
        C    Pemodenan dalam pentadbiran
        D    Perlaksanakan sistem perundangan Barat.                       


28   Apakah kesan pembukaan Terusan Suez?
      
        A   Memudahkan perhubungan
        B   Melancarkan perniagaan                                                       
        C   Membolehkan muatan dibawah lebih banyak
        D   Memendekkan jarak perjalanan antara Timur dan Barat


29   Mengapakah Sistem Residen mendapat tentangan daripada Raja-Raja Melayu?

       A   Kehilangan pendapatan
       B   Kehilangan kuasa kuasa mentadbir negeri
       C   Menerima pegawai Barat sebagai penasihat
       D   Mematuhi perlembagaan dan undang-undang Barat                  

30Rajah di bawah merujuk kepada gerakan nasionalisme negara-negara di Asia Tenggara

Tahap awal gerakan nasionalisme di Asia Tenggara
 • Tanah Melayu
 • Myanmar
 • Indonesia
 • Indo-Cina
 • Filipina

Apakah ciri persamaan gerakan tersebut ?


A
Mengutamakan tindakan politik

B
Memperjuangkan kerajaan sendiri

C
Memperjuangkan isu kebudayaan

D
Memperlihatkan perjuangan radikal


31

Apakah  yang menyebabkan berlaku penentangan pembesar Melayu tradisional di negeri Perak?


I
Penguatkuasaan cukai kepala

II
Pembayaran ufti kepada British

III
Menguasai kawasan pembesar

IV
Campur tangan dalam adat  resam Melayu
A
I dan II


B
I dan IV 


C
II dan III


D
III dan IV32

Tok Janggut berjaya mendirikan sebuah kerajaan sementara di Pasir Putih pada bulan April 1915.
Apakah jawatan beliau dalam kerajaan tersebut


A
Pemungut cukai

B
Penasihat Sultan

C
Pegawai  Daerah

D
Perdana  Menteri

33

Bagaimanakah  penentuan sempadan dilakukan pada zaman pemerintahan kerajaan Melayu tradisional


A
Kegiatan  rakyat dalam ekonomi

B
Kesetiaan rakyat kepada pemerintah

C
Keselamatan rakyat  mendiami wilayah 

D
Kebebasan rakyat menentukan pemerintahan


34

Johor
Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

Terengganu
Ittiqan il muluk bi-ta’dil il-suluk

Berdasarkan jadual di atas, apakah persamaan yang terdapat dalam  kedua-dua perlembagaan tersebut ?A
Penggubalan berasaskan perlembagaan Islam

B
Menteri Besar dilantik oleh Jemaah Menteri

C
Menghalang pihak  British menguasai negeri

D
Penggantian sultan melalui sistem penggiliran

35
Kumpulan Melayu radikal  menyokong konsep Malayan Union kerana


A
pengekalan sistem politik feudal
B
pemberian kemerdekaan yang cepat
C
peningkatan ekonomi penduduk tempatan
D
pembentukan negara bangsa yang moden

36
Pemimpin tempatan menentang tindakan  Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British kerana


A
bercanggah dengan Perlembagaan 1941


B
rakyat tidak dilibatkan dalam pentadbiran


C
pembesar tempatan kehilangan pengaruh


D
pengaruh Parti Komunis Malaya 37  Konsep kerakyataan secara jus soli dalam Malayan Union bermaksud
       Kerakyatan berasaskan kepada
       A       Negara asal
       B       Tempat lahir
       C       Taat setia kepada raja
       D        Bangsa atau keturunan                          

38.   Apakah peranan Ahli dalam Sistem Ahli?
         A    Mencari jalan mengatasi perpecahan kaum
         B    Memberi idea penubuhan sebuah negara yang berdaulat
         C    Menguruskan pentadbiran harian jabatan yang ditentukan
         D    Membincangkan masalah yang dihadapi oleh orang melayu         39
Jadual di bawah merujuk kepada bilangan kerusi yang dimenangi Parti Perikatan.

Tahun
Keputusan Pilihan raya Pelbagai Peringkat
1952
            Memenangi 9 daripada 12 kerusi
1954
            Memenangi 226 daripada 268 kerusi
1955
            Memenangi 51 daripada 52

Apakah  rumusan yang dapat dibuat daripada keputusan pilihan raya tersebut?A
Pemilihan secara mutlak

B
Pengllibatan pembesar

C
Permuafakatan  kaum

D
Pembahagian kuasa 


40


Merujuk maklumat  di atas, apakah keputusan yang telah dicapai dalam rundingan tersebut?


A
Menetapkan syarat kemerdekaan

B
Menentukan tempat  pengistiharan

C
Memutuskan corak  pemerintahan negara

D
Membentuk suruhanjaya menggubal perlembagaan

KERTAS SOALAN TAMATNo comments:

Post a Comment